وب سایت شرق و غرب واگذاری انواع دستگاه ، ماشین آلات ، خط تولید ، کارخانه ، کارگاه (+98)9127799127 (باباجانی) سایت شرق و غرب شرق و غرب
فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی تاریخ انتشار : 1396/02/04 فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی (114 نوع - 865 قطعه) فروش جرئی و کلی کاملا نو هستن اورجینال اروپایی قیمت توافقی شامل: سنسور فیبر نوری، فوتوالکترونیک سوئیچ رله اورلود حرارتی، پایه رله، کابل رابط PLC ، یاتاقان بوشی و ...
ردیف کد کالا  Specification Of Goods تعداد Description Of Goods
1 ‎1012110005 کامند سوئیچ  SF-W11E 20 Command Switch SF-w11E
2 ‎1012110006 کامند سوئیچ میتسوبیشی SF-W11E 17 Command Switch - Mitsubishi SF-W11E
3 1012110007 كامند سوئيچ ميتسوبيشي AG23-L1 19 Command Switch - Mitsubishi AG23-L1
4 1012110008 كامند سوئيچ ميتسوبيشي AG23-LBGR1E 20 Command Switch - Mitsubishi AG23-LBGR1E
5 1012110013 كامند سوئيچ ميتسوبيشي AH22-XBE 15 Command Switch - Mitsubishi AH22-XBE
6 1012110016 فوتو الكترونيك سوئيچ E3X-A21 2 Photo Electronic Switch E3X-A21
7 1012110018 فوتو الكترونيك سوئيچ E3V3-D61 10 Photo Electronic Switch E3V-D61
8 1012110019 فوتو الكترونيك سوئيچ E3V-DS8C43S 11 Photo Electronic Switch E3V-DS8C43S
9 1012020006 رله  MY2N 40 Omron Relay MY2N
10 1012020008 رله اور لود حرارتي  A0.48-0.72 4 Fuji Electric Overload Relay
11 1012020010 رله  OMRON LY4N 50 Omron Relay LY4N
12 1012020011 رله اور لود حرارتي A5-8 3 Fuji Electric Overload Relay
13 1012020013 رله اور لود حرارتي A0.36-0.54 3 Fuji Electric Overload Relay
14 1012020007 رله اور لود حرارتي  A0.36-0.54 2 Fuji Electric Overload Relay
15 1012020004 رله شيشه اي LY2N   OMRON 57 Omron Relay LY2N
16 1012020002 رله اور لود حرارتي  A1.7-2.6 3 Fuji Electric Overload Relay
17 1012020005 رله لامپ دار قرمز G3HD-X03SN 22 Omron Relay G3HD-X03SN
18 1012020003 رله كنترل OMRON MY4N 86 Omron Realy MY4N
19 1012030056 سنسسور فيبر نوري1C482 2 Optical Fiber Sensor 1C482
20 1012030050 سنسور سيستم سانكس RX-LS200 15 Sunnex system sensor RX-LS200
21 1012030057 سنسور مربوط به دستگاه طلاكوب 10 Foil Stampping Sensor
22 1012030003 سنسور سيستم سانكس ليد و فالو FX-11-L5 8 Sunnex Sensor System (Lead & Follow) FX-11-L5
23 1012030012 سنسور سيستم سانكس طوسي مشكي EX2M5ER 10 Sunnex Sensor System (Gray & Black) EX2M5ER 
24 1012030002 سنسور سيستم سانكسFX4L-A3RL 7 Sunnex System Sensor FX4L-A3RL
25 1012030004 سنسور سيستم سانكس ليد و فالو FX-12-L5 8 Sunnex Sensor System (Lead & Follow) FX-11-L5
26 1012030032 سنسور ضخامت سنج  E2CA-XIR5A12X5K OMRON 18 Thickness guage Sensor E2CA-XIR5A12X5K OMRON
27 1012030013 سنسور سيستم سانكسRX-LS200 7 Sunnex Sensor System RX-LS200
28 1012030049 سنسور سيستم سانكس EX-M2E 5 Sunnex Sensor System EX-M2E
29 1012030048 سنسور نوري كوگانيCS3MA  C/W 6 Kuganei Optical Sensor CS3MA  C/W
30 1012110021 فوتو الكترونيك سوئيچ E3C-JC4P 21 Photo Electronic Switch E3C-JC4P
31 1012110020 فوتو الكترونيك سوئيچ E3S-BD61 10 Photo Electronic Switch E3S-BD61
32 1012110022 فوتو الكترونيك وئيچ آمپلي فاير OMRON  E3C-C 10 Photo Electronic Switch Of Amplifire OMRON  E3C-C
33 1012110023 فوتو الكترونيك سوئيچ E3V3-T61 10 Photo Electronic Switch E3V3-T61
34 1012110024 فوتو الكترونيك سوئيچ آمپلي فاير OPE-VA 3 Photo Electronic Switch Of Amplifire OPE-VA
35 1012110025 فوتو الكترونيك سوئيچ E3C-7S7R 11 Photo Electronic Switch E3C-7S7R
36 1012110026 فوتو الكترونيك سوئيچ E3C-1 10 Photo Electronic Switch E3C-1
37 1012110027 فوتو الكترونيك سوئيچ E3C-S10 10 Photo Electronic Switch E3C-S10
38 1012110035 فوتو الكترونيك سوئيچ  OPE-S100D 3 Photo Electronic Switch OPE-S100D
39 1012110038 فوتو الكتريك سوئيچ E3V-7C43S 1 Photo Electronic Switch E3V-7C43S
40 1012110039 فوتو الكتريك سوئيچ DC200F 2 Photo Electronic Switch DC200F
41 1012030047 سنسور سيستم سانكس FD500 17 Sunnex System Sensor FD500
42 1012150007 فوجي اوتو بريكر C125R 1 Fuji OtoBreacker C125R
43 1012150011 فوتو الكتريك سوئيچ 2 Photo Electric Switch
44 1012140008 شستي كنترل OMRON 9 Push-Button Contorol Omron
45 1012160003 مگنت كلاچ برك UC-1.5 3 Clutch Magnet UC-1.5
46 1012160002 مگنت كلاچ برك US-3 3 Clutch Magnet US-3
47 1012150002 فوجي اوتو بريكر EA63B 2 Fuji OtoBreacker EA63B
48 1012150001 فوجي اوتو بريكر 5A54B 2 Fuji OtoBreacker 5A54B
49 1012150003 فوجي اوتو بريكر EA53B 2 Fuji OtoBreacker  EA53B
50 1012150004 فوجي اوتو بريكر EA103B 2 Fuji OtoBreacker  EA103B
51 1012150005 فوجي اوتو بريكر EA33 2 Fuji OtoBreacker  EA33
52 1012150006 فوجي اوتو بريكر EA32 3 Fuji OtoBreacker EA32
53 1012150008 فوجي اوتو بريكر SA33B 10 Fuji OtoBreacker  SA33B
54 1012070004 كارت خروجي (PLC) 3 OutPut Card (PLC)
55 1012070003 كارت ورودي (PLC) 5 Input Card (PLC)
56 1012110029 مگنت سوئيچ FUGI  SW-O 8 Magnet Switch
57 1012070009 INVERTER فركانسي كنترل سرعت اصلي موتور ONO 1 Inverter
58 1012160007 مگنت كلاچ برك NYA80 1 Clutch Magnet NYA80
59 1012160001 مگنت كلاچ برك MNB 10K 2 Clutch Magnet MNB 10K
60 1012070010 INVERTER فركانسي كنترل سرعت موتور اصلي ONO 1 Mitsubishi Motor Inverter Driver 15 KW
61 1012160006 مگنت كلاچ برك NYA-40 1 Clutch Magnet NYA-40
62 1012070014 ONO-PLC-CPU 2 ONO-PLC-CPU
63 1012100011 كارت خروجي AY4213K344 8 OutPut Card AY4213K344
64 1012100015 VERY CAM CONTROLER 2 Very Cam Contoroler
65 1012070008 منبع تغذيه PLC-ONO 3 Power Suply PLC-ONO
66 1012110030 مگنت سوئيچ SW-OP3H 13 Magnet Switch SW-OP3H
67 1012070007 بورد اصلي ورودي به PLC 1 Main Board
68 1012070002 كارت تبديل آنالوگ به ديجيتال تابلوي كنترل (PLC) 5 Analog to Digital Card 
69 1012160004 مگنت كلاچ برك NUK- 1.2A 2 Clutch Magnet NUK- 1.2A
70 1012070005 بورد اصلي نصب ورودي خروجي هايPLC   A35L-UL 1 Mitsubishi PLC-I/O Installation Mainboard
71 1012160008 مگنت كلاچ برك NUK2.5 2 Clutch Magnet NUK2.5
72 1012160005 مگنت كلاچ برك UB-20 2 Clutch Magnet UB-20
73 1012070006 بورد اصلي نصب ورودي خروجي هايPLC   A38L-UL 1 Mitsubishi PLC-I/O Installation Mainboard
74 1012110009 كامند سوئيچ ميتسوبيشي AH22-SZGH 1 Mitsubishi Command Switch  AH22-SZGH
75 1012110015 فوتو الكترونيك سوئيچ E32-CD200B 3 Photo Electic Switch E32-CD200B
76 1012100002 كنترلر OMRON S3S-A10C-US 1 Controler Omron S3S-A10C-US
77 1012110010 كامند سوئيچ ميتسوبيشي AH22-SZYH 1  Mitsubishi Command Switch AH22-SZYH
78 1012110012 كامند سوئيچ ميتسوبيشي AH22-C16Y11E3 2  Mitsubishi Command Switch AH22-C16Y11E3
79 1012110011 كامند سوئيچ ميتسوبيشي 1  Mitsubishi Command Switch 
80 1012020001 رله اور لود حرارتي  A2.8-4.2 1 Fuji Electric Overload Relay
81 1012140007 كليد دوحالته نرمالي 2 Normally O/C Switch
82 1012020012 رله اور لود حرارتي A7-11 2 Fuji Electric Overload Relay
83 1012080012 تايمر H3BC 9 Timer H3BC
84 1012110040 سوئيچ فرمان ONO 2 Switch
85 1012150009 EARTH LEAKAGE CIREUIT BREAKER 3 Earth Leakage Cireuit Breaker
86 1012080002 تايمر H5CN-AN1436 OMRON 4 Timer H5CN-AN1436 OMRON
87 1012100010 كنترلر برنامه A6WU 1 Program Controler A6WU
88 1012070011 بورد ترمينال ورودي خروجي PLC 1 Mitsubishi PLC-I/O installation mainboard
89 1012070012 صفحه كليد FRPU.1 1 KeyBoard FRPU.1
90 1012070013 كابل رابط PLC 1 Bridge Cable PLC
91 1012100008 پل ديود تابلوي كنترل PLC 1 Diode Bridge (for PLC Control Board)
92 1012030051 پروكسي ميتي سنسور APS-30-2H 6 Proximiti Sensor APS-30-2H
93 1012030059 سنسور هاي پروكسي ميتي اير سيلندر 10 Aircylinder Proximity Sensor
94 1012080008 شمارشگر الكترونيكي KCY-2D-G 2 Electeic Numerator  KCY-2D-G
95 1012100017 الكترونيك ديجيتال كنترلرE361-16A0-N30 2 Electronic Digital Controler E361-16A0-N30
96 1012060006 كنتاكتور 3 فاز ليد 1.45AH 1 3 Phase Lead Contactor
97 1012070015 ENCODER ماشين ONO 1 Encoder
98 1012100016 الكترونيك دجيتال كنترلرE361-16ANC 2 Electronic Digital Controler E361-16ANC
99 1014000018 opto detector 2 Opto Detector
100 1012020014 پايه رله OMRON  PYF 14A 3 omRon Relay Connector
101 1012110032 ليميت سوئيچ WLNJ 4 Limit Switch WLNJ
102 1012110033 پروكسي ميتي سوئيچ KOYO 20 Proximiti Switch
103 1012140014 temperature controler 3 Temperature Controler
104 1012100019 TAMPRATURE CONTROLER 1 Temperature Controler
105 1012140012 UNIT DISPLAY 5 Unit Display
106 1012140013 UNIT DISPLAY   SD24-S41CBZBR 5 Unit Display   SD24-S41CBZBR
107 1012110031 ليميت سوئيچ WLNJ-2 6 Limit Switch WLNJ-2
108 1011110005 لنت 7tf-7a مدل over load 2 Overload Lining Brake
109 1011110006 لنت overload كوچك 6tc-5a 2 Overload Lining Brake
110 1012020015 پايه رله OMRON  PYF 08A 40 omRon Relay Connector
111 10120140011 آمپلي فاير يونيت 4 Amplifier
112 1011020005 ياتاقان بوشي thkst45 5 Bushing Bring  thkst45
113 1011020004 ياتاقان بوشي ساچمه اي TOHOSEIKO 5 Bushing Bearing Ball
114 1011110004 لنت 7tc-6a مدل over load 4 Overload Lining Brake

تصاویر :

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

فروش قطعات الکترونیکی و مکانیکی

* مسئولیت این آگهی با طرف آگهی دهنده می باشد * تماس:
09127799127 - آقای باباجانی
فروش انواع دستگاه ، ماشین آلات ، خط تولید ، کارخانه ، کارگاه
09127799127 (آقای باباجانی)
IP